Bộ Y tế không khuyến khích mở nhiều trường y dược

Bộ Y tế không khuyến khích mở nhiều trường y dược

Cho rằng nhân lực y tế ở một số trình độ, ngành đào tạo đã bão hòa, có hiện tượng trường đào tạo y dược, song cơ sở vật chất không đảm bảo, ông Nguyễn Minh Lợi, Cục phó Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, sắp tới sẽ phối hợp rà soát mạng lưới cơ sở đào tạo, đặc biệt là điều kiện đảm bảo chất lượng.

Khám phá