ĐH Huế công bố điểm chuẩn NV2

TPO- ĐH Huế vừa công bố điểm trúng tuyển NV2 vào bảy khoa, trường, phân hiệu trực thuộc cùng ba ngành đào tạo liên kết ĐH, CĐ chính quy tại Phú Yên, An Giang.

ĐH Huế công bố điểm chuẩn NV2

ĐH Huế cũng đã công bố điểm chuẩn NV2 của các trường thành viên cụ thể như sau:

ĐH Huế

Khối

Điểm chuẩn NV2

Khoa Du lịch

Quản trị kinh doanh

A

13,5

D1,2,3,4

Trường ĐH Ngoại ngữ

SP Tiếng Pháp

D1,3

13

Việt Nam học

C

14

Việt Nam học

D1,2,3,4

13

Quốc tế học

D1

13

Song ngữ Nga - Anh

D1,2,3,4

13

Ngôn ngữ Pháp

D1,3

13

Ngôn ngữ Trung quốc

D1,2,3,4

13

Ngôn ngữ Nhật

D1,2,3,4

13

Ngôn ngữ Hàn quốc

D1,2,3,4

13

Trường ĐH Kinh tế

Kinh tế chính trị

A

13

D1,2,3,4

Hệ thống thông tin kinh tế

A

14,5

D1,2,3,4

Quản trị kinh doanh

A, D1, 2, 3, 4

Trường ĐH Nông Lâm

Công nghiệp và công trình nông thôn

A

13

Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm

A

13

Khoa học cây trồng

A

13

B

14

Nông học

A

13

B

14

Khuyến nông và phát triển nông thôn

A

13

B

14

Chế biến lâm sản

A

13

B

14

Khoa học đất

A

13

B

14

Quản lí đất đai

A

13

D1

14

Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị

Công nghệ kĩ thuật môi trường

A

13

B

14

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

A

13

Kĩ thuật điện

A

13

Kĩ thuật trắc địa – Bản đồ

A

13

B

14

Trường ĐH Sư phạm

SP Tin học

A

13

SP Công nghệ thiết bị trường học

A

13

B

14

SP Kĩ thuật nông lâm

B

14

Tâm lí học giáo dục

C

14

Giáo dục chính trị

C

14

Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng

C

14

SP Lịch sử

C

15

SP Địa lí

C

15

Trường ĐH Sư phạm

Toán học

A

14

Tin học

A

13

Vật lí học

A

13

Toán Tin ứng dụng

A

14

Địa chất học

A

13

Địa chất công trình và địa chất thủy văn

A

13

Địa lí tự nhiên

A

13

B

14

Văn học

C

14

Lịch sử

C

14

Triết học

A

13

C

14

Hán - Nôm

C

14

D1

13

Xã hội học

C

14

D1

13

Ngôn ngữ học

C

14

D1

13

Đông phương học

C

13

D1

14

Liên kết với Trường ĐH Phú Yên:

Trường ĐH Kinh tế

Kinh tế

A

13

D1,2,3,4

Quản trị kinh doanh

A

15

D1,2,3,4

Kế toán

A

16

D1,2,3,4

Tài chính - Ngân hàng

A

17

D1,2,3,4

Liên kết với Trường ĐH An Giang:

Trường ĐH Nông Lâm

Quản lí tài nguyên rừng và môi trường

A

13

B

14

Trường ĐH Sư phạm

Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng

C

14

Bậc cao đẳng

ĐH Nông Lâm

STT

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

1

Trồng trọt

A

B

10,0

11,0

2

Chăn nuôi- thú y

A

B

10,5

11,5

3

Nuôi trồng thủy sản

A

B

10,5

11,5

4

Quản lý đất đai

A

D1

10,5

5

Công nghiệp và công trình nông thôn

A

10,0

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tuyển sinh

Mới - Nóng

Khám phá