ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM xét tuyển NV3

TPO - ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Văn Hiến vừa công bố chỉ tiêu xét tuyển NV3. Theo đó, Trường Kinh tế - Tài chính TPHCM có 500 chỉ tiêu và ĐH Văn Hiến xét tuyển 900 chỉ tiêu.

ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM xét tuyển NV3

Trường ĐH Kinh tế- Tài chính TPHCM có 500 chỉ tiêu NV3 như sau:

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển NV3

Các ngành đào tạo đại học

350

- Quản trị Kinh doanh

401

A,D1,2,3,4,5,6

80

13.0

- Tài chính – Ngân hàng

403

A,D1,2,3,4,5,6

170

- Kế toán

402

A,D1,2,3,4,5,6

80

- Công nghệ thông tin

101

A,D1,2,3,4,5,6

20

Các ngành đào tạo cao đẳng

150

- Quản trị Kinh doanh

C65

A,D1,2,3,4,5,6

30

10.0

- Kế toán

C66

A,D1,2,3,4,5,6

30

- Truyền thông và mạng máy tính

C67

A,D1,2,3,4,5,6

20

- Tài chính Ngân hàng

C68

A, D1,2,3,4,5,6

70

ĐH Văn Hiến tuyển 900 chỉ tiêu NV3 như sau:

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển NV3

Các ngành đào tạo trình độ đại học

700

Ngành: Công nghệ thông tin

101

A,D

70

13/13

Ngành: Kỹ thuật đện tử, truyền thông

102

A,D

70

13/13

Ngành: Quản trị kinh doanh

401

A,D

110

13/13

Ngành: Quản trị dịhc vụ du lịch và lữ hành

402

A,C,D

110

13/14/13

Ngành: Xã hội học

501

A,C,D

70

13/14/13

Ngành: Tâm lý học

502

A,C,D

70

13/14/13

Ngành: Văn học

601

C,D

70

14/13

Ngành: Ngôn ngữ Anh

701

D1

50

13

Ngành: Đông phương học

706

C,D

80

14/13

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

200

Ngành: Tin học ứng dụng

C65

A,D

50

10/10

Ngành: CNKT điện tử, truyền thông

C66

A,D

50

10/10

Ngành: Quản trị kinh doanh

C67

A,D

50

10/110

Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C68

A,C,D

50

10/11/10

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tuyển sinh

Mới - Nóng

Khám phá