Điểm chuẩn CĐ Nội vụ, CĐ Hàng hải 1

TPO- CĐ Nội vụ, CĐ Hải quan 1 vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2011. Theo đó, điểm chuẩn các ngành của CĐ Nội Vụ là 10-15,5 điểm. CĐ Hàng hải 1 là 11-17,5 điểm.

Điểm chuẩn CĐ Nội vụ, CĐ Hàng hải 1

1. CĐ Nội vụ

Điểm chuẩn các ngành như sau:

Ngành đào tạo

Khối

Điểm TT

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Lưu trữ học

01

C

11,0

D1

10,0

- Quản trị văn phòng

02

C

13,0

D1

12,0

- Khoa học thư viện

03

C

11,0

D1

10,0

- Thư kí văn phòng

04

C

15,0

D1

14,0

- Quản trị nhân lực

05

C

15,5

D1

14,5

- Quản lí văn hoá

06

C

14,0

D1

13,0

- Tin học ứng dụng

07

A, D1

12,0

- Dịch vụ pháp lí

08

C

14,5

D1

13,5

Cơ sở tại Đà Nẵng

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Quản trị văn phòng

09

C, D1

11,0/10,0

- Khoa học thư viện

10

C, D1

11,0/10,0

- Quản trị nhân lực

11

C, D1

11,0/10,0

- Dịch vụ pháp lí

12

C, D1

11,0/10,0

Lưu ý: Hai ngành 10,12 gộp vào ngành 09

CĐ Hàng Hải 1

Điểm chuẩn CĐ Nội vụ, CĐ Hàng hải 1 - ảnh 1

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tuyển sinh

Mới - Nóng

Khám phá