Điểm chuẩn ĐH Chu Văn An, Công nghệ Vạn Xuân

TPO- ĐH Chu Văn An, Công nghệ Vạn Xuân vừa công bố điểm chuẩn và xét tuyển NV2. ĐH Công nghệ Vạn Xuân thông báo, xét tuyển 1.400 chỉ tiêu NV2.

Điểm chuẩn ĐH Chu Văn An, Công nghệ Vạn Xuân

Điểm chuẩn NV1 trường ĐH Chu Văn An:

Ngành

Khối

Điểm trúng tuyển

Hệ đại học

Kiến trúc công trình

V

10

(Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số ≥ 10)

Kỹ thuật công trình xây dựng

A

13

Công nghệ thông tin

A, D

13

Kỹ thuật điện, điện tử

A

13

Tài chính – Ngân hàng

A, D

13

Quản trị kinh doanh

A, D

13

Kế toán

A, D

13

Ngôn ngữ Anh

D

13

Ngôn ngữ Trung Quốc

D

13

Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)

C, D

14, 13

Hệ cao đẳng

Tài chính – Ngân hàng

A, D

10

Công nghệ thông tin

A, D

10

Kế toán

A, D

10

Điểm xét tuyển NV2:

Ngành

Khối

Điểm xét tuyển

Hệ Đại học: Chỉ tiêu 1000

Kiến trúc công trình

V

14

(Môn vẽ Mỹ Thuật được nhân hệ số theo quy định của trường tổ chức thi)

Kỹ thuật công trình xây dựng

A

13

Công nghệ thông tin

A, D

13

Kỹ thuật điện, điện tử

A

13

Tài chính – Ngân hàng

A, D

13

Quản trị kinh doanh

A, D

13

Kế toán

A, D

13

Ngôn ngữ Anh

D

13

Ngôn ngữ Trung Quốc

D

13

Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)

C, D

14, 13

Hệ cao đẳng: Chỉ tiêu 400

Tài chính – Ngân hàng

A, D

10

Công nghệ thông tin

A, D

10

Kế toán

A, D

10

2. Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân

Điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân năm 2011:

Bậc học

Khối thi

Điểm trúng tuyển

Ngành

Mã ngành

Đại học

A,D1

13,00

- Quản trị kinh doanh
- Tài chính ngân hàng
- Kế toán

401
402
403

D1

13,00

-Tiếng Anh

701

B

14,00

-Công nghệ Sinh học

101

Cao đẳng

A,D1

10,00

-Kế toán

C65

Qui định cộng điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh năm 2011

TT

Nội dung

Cộng điểm

Khu vực

KV1

1.5

KV2-NT

1.0

KV2

0.5

KV3

0.0

Đối tượng

Nhóm ưu tiên 1

Đối tượng: 01; 02; 03; 04

2.0

Nhóm ưu tiên 2

Đối tượng: 05; 06; 07

1.0

Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân xét tuyển nguyện vọng 2 bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT trở lên:

Bậc học

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

Đại học

Tài chính ngân hàng

A,D1

100

13,0

Quản trị kinh doanh

A,D1

100

13,0

Kế toán

A,D1

100

13,0

Công nghệ sinh học

B

100

14,0

Cao đẳng

Kế toán

A,D1

150

10,0

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tuyển sinh

Mới - Nóng

Khám phá