Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao từ 2007 - 2010

TPO- Điểm chuẩn của Học viện ngoại giao từ 2007-2010 không biến động lớn, từ 18 - 28 điểm, tùy vào ngành, khối khác nhau. Từ năm 2008, trường tuyển sinh thêm khối A ngoài khối truyền thống của trường là khối D.

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao từ 2007 - 2010

Điểm chuẩn chi tiết năm 2007 như sau:

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2007

701

QHQT-Tiếng Anh

D1

20,5

703

QHQT-Tiếng Pháp

D3

19,5

704

QHQT-Tiếng Trung

D1

21

751

Tiếng Anh

D1

26,5

753

Tiếng Pháp

D3

25

Điểm chuẩn năm 2008 như sau

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2008

701

QHQT-Tiếng Anh

D1

21,0

703

QHQT-Tiếng Pháp

D3

22,0

704

QHQT-Tiếng Trung

D1

20,0

751

Tiếng Anh

D1

25,5

753

Tiếng Pháp

D3

28,0

501

Luật quốc tế

D1

19,0

401

Kinh tế quốc tế

A

21,5

Điểm chuẩn 2009 như sau:

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2009

701

QHQT-Tiếng Anh

D1

21,5

703

QHQT-Tiếng Pháp

D3

18,5

704

QHQT-Tiếng Trung

D1

18,0

751

Tiếng Anh

D1

27,0

753

Tiếng Pháp

D3

25,5

501

Luật quốc tế

D1

20,0

D3

18.5

401

Kinh tế quốc tế

A

21,5

Điểm chuẩn năm 2010 như sau:

Mã ngành

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2010

701

QHQT-Tiếng Anh

D1

21,0

703

QHQT-Tiếng Pháp

D3

19,0

704

QHQT-Tiếng Trung

D1

20,0

751

Tiếng Anh

D1

25,0

753

Tiếng Pháp

D3

25,0

501

Luật quốc tế

D1

19,0

D3

19,0

401

Kinh tế quốc tế

A

21,5

705

Truyền thông quốc tế

D1

19,0

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tuyển sinh

Mới - Nóng

Khám phá