Hà Tĩnh hướng 15% học sinh đăng ký học nghề

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tư vấn lựa chọn nghề cho phụ huynh, học sinh lớp 9 và lớp 12.

Hà Tĩnh hướng 15% học sinh đăng ký học nghề

Theo đó, đảm bảo có 15% học sinh tốt nghiệp THCS, THPT đăng ký vào học các nghề phù hợp.

Các trường THCS, THPT ở Hà Tĩnh cũng được yêu cầu tổ chức cho học sinh lớp 9, lớp 12 đăng ký nhu cầu học nghề. Đồng thời tổng hợp danh sách học sinh đăng ký nhu cầu học nghề sau khi tốt nghiệp gửi về Sở trước ngày 15/5/2014.

Sở này nhấn mạnh, Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THPT chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc thực hiện nhiệm vụ trên.

Theo Lập Phương

Giáo dục thời đại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tuyển sinh

Mới - Nóng