Tỷ lệ 'chọi' trường khối công an

TPO- Thông tin từ các trường khối công an nhân dân cho biết, năm nay, tổng số 40.288 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 3.531 thí sinh so với năm 2010) vào các học viện, trường đại học công an nhân dân.

Tỷ lệ 'chọi' trường khối công an

Theo đó, tỷ lệ "chọi" vào các trường công an năm 2011 cụ thể như sau:

1. Học viện An ninh nhân dân: 4.136 thí sinh đăng ký dự thi

- Ngành Nghiệp vụ An ninh (mã ngành 501) có 3.154 thí sinh/620 chỉ tiêu. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” là 1/5.

- Ngôn ngữ Trung Quốc (mã ngành 704): 36 thí sinh/30 chỉ tiêu. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” là: 1/ 1,2.

- Ngành Xây dựng Đảng và Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (mã ngành 901): 645 thí sinh/100 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” dự kiến 1/6,45.

- Ngành Công nghệ thông tin (mã ngành 101): 216 thí sinh/50 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” dự kiến 1/4,3.

- Ngành Ngôn ngữ Anh (mã ngành 701): 85 thí sinh/50 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” dự kiến 1/1,7.

2. Học viện Cảnh sát nhân dân: Có tổng số 15.962 thí sinh đăng ký dự thi. Cụ thể vào các ngành như sau:

- Nghiệp vụ Cảnh sát (mã ngành 503): 15.748 thí sinh/820 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” dự kiến 1/19,2.

- Ngôn ngữ Anh (mã ngành 801): 214 thí sinh/50 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” dự kiến là 1/4,28.

3. ĐH An ninh Nhân dân (mã ngành 502): 3.092 thí sinh/ 610 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” dự kiến 1/5.

4. ĐH Cảnh sát nhân dân (mã ngành 504): 14.650 thí sinh/450 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” dự kiến 1/32,5.

5. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (mã ngành 102): 1.881 thí sinh/300 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” dự kiến 1/6,2.

6. ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (mã ngành 902): 567 thí sinh/150 chỉ tiêu. Tỷ lệ “chọi” dự kiến 1/ 3,78.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tuyển sinh

Mới - Nóng