Cho tôi xin thời gian

Cho tôi xin thời gian

TP - Tôi lấy chồng được hơn hai năm nhưng chúng tôi chưa có con. Thắng, chồng tôi cũng không tỏ vẻ sốt ruột trong khi tôi đã nhắc anh ấy đi khám rất nhiều lần.