Kể chuyện không dấu:

Thôi… “vênh râu!”

TP - Em trai tôi tên là Thanh Sơn – cây đơn ca nam chưa ra sao, nhưng lâu nay coi như siêu sao nên… “vênh râu” ta đây!

Sơn đi đâu ca, phong bao đô la bao nhiêu trao tay ngay, ô tô con sang đưa Sơn đi. Sơn yêu lăng nhăng bao cô, nhưng chưa đâu ra đâu…

Nghe tin Sơn… “vênh râu” ta đây cây đơn ca siêu sao, tôi khuyên răn Sơn, nhưng Sơn không nghe tôi. Sơn đi ca, thâu băng, ăn chơi lung tung nên công an “tom” Sơn giam. Khi tha ra, Sơn thôi… “vênh râu” ta đây!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sau lũy tre làng

Mới - Nóng