Huế đầu tư 9,5 tỷ đồng trùng tu Thượng thành và điện Long An

Trong đó, kinh phí đầu tư dự kiến cho việc bảo tồn và tôn tạo toàn bộ hệ thống Thượng thành là 2,9 tỷ đồng và trùng tu điện Long An là 6,6 tỷ đồng.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ (Bộ Xây dựng) thẩm định 2 dự án: Trùng tu tôn tạo di tích Thượng thành phía Nam Kinh thành Huế và bảo tồn, trùng tu điện Long An (tòa điện chính của Bảo Định cung của vua Khải Định).

Dự án thứ nhất thực hiện trên cơ sở bảo tồn và tôn tạo toàn bộ hệ thống Thượng thành mặt nam dài 2.724 m, mặt thành rộng 21 m, có 4 cổng ra vào, 6 pháo đài...

Với các hạng mục: phát quang, rà phá bom mìn, san lấp mặt bằng, đào bóc lớp đất thực vật, trồng cỏ mới, lát đường dạo bằng gạch Bát Tràng... Kinh phí đầu tư dự kiến 2,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vốn đền bù giải tỏa lại lên đến 20 tỷ đồng (gấp 7 lần kinh phí dành cho trùng tu di tích). Dự án bảo tồn, trùng tu điện Long An (công trình 160 năm tuổi) bao gồm các nội dung: Hạ giải toàn phần hệ thống mái và từng phần hệ khung gỗ, phần nền móng để giải quyết toàn bộ các vấn đề về kỹ thuật; tiến hành tu bổ, phục hồi tất cả các bộ phận của công trình.

Tổng đầu tư ước tính 6,6 tỷ đồng. Các dự án được tiến hành đến năm 2007. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá