Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt

"Khuyển mã trí tình", con người đã nhìn nhận như vậy về tình cảm của con ngựa trong đời sống của mình. Vì thế, ngựa cũng là loài vật được thể hiện sâu sắc và nhiều chiều trong văn học nghệ thuật, đặc biệt là trong hội họa. Năm Giáp Ngọ, mời bạn đọc thưởng thức những bức tranh ngựa mới nhất của các họa sĩ Việt Nam.

Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 1 Tranh của họa sĩ Đỗ Sơn
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 2 Tranh của họa sĩ Đỗ Sơn
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 3 Tranh của họa sĩ Phạm An Hải
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 4 Tranh của họa sĩ Phạm An Hải
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 5 Tranh của họa sĩ Đỗ Phấn
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 6 Tranh của họa sĩ Đỗ Phấn
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 7 Tranh của họa sĩ Đỗ Dũng
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 8 Tranh của họa sĩ Đỗ Dũng
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 9 Tranh của họa sĩ Lê Trí Dũng
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 10 Tranh của họa sĩ Lê Trí Dũng
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 11 Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 12 Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 13 Tranh của họa sĩ Đỗ Đức
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 14 Tranh của họa sĩ Đỗ Đức
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 15 Tranh của họa sĩ Tô Chiêm
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 16 Tranh của họa sĩ Tô Chiêm
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 17 Tranh của họa sĩ Đỗ Hữu Bảng
Mồng 1 Tết lặng ngắm tranh ngựa của họa sĩ Việt - ảnh 18 Tranh của họa sĩ Đỗ Hữu Bảng

Theo Vietnamnet

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Cùng chủ đề

Mới - Nóng