Nhà thơ Hữu Thỉnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội nhà văn Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX ra mắt tại Đại hội.
Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX ra mắt tại Đại hội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự.

Tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu ghi nhận những thành quả của Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, mặt trái của cơ chế thị trường, với những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội cần được nhìn nhận một cách khách quan trong quan điểm sáng tác hiện nay.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ tới cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Các nhà văn cần quan tâm, phản ánh trong tác phẩm của mình với tinh thần trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và ý thức nghệ sĩ để xã hội ngày càng trong sạch, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Trên tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Đổi mới”, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 6 thành viên. Nhà thơ Hữu Thỉnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Quân đội nhân dân

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá