Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới

TPO - Dưới đây là những hình ảnh của ca sĩ Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới

Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới

Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới - ảnh 1
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới - ảnh 2
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới - ảnh 3
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới - ảnh 4
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới - ảnh 5
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới - ảnh 6
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới - ảnh 7
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới - ảnh 8
Những hình ảnh của Bằng Kiều và Linh Chi trong MV mới - ảnh 9

Ảnh: Oscar Town

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá