Siết hoạt động biểu diễn

TP - Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012 nhằm siết chặt quản lý hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh “hình ảnh trái chuẩn mực đạo đức không được đưa lên mạng viễn thông”.

Theo nội dung trình do Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký trước đó, Nghị định này gồm 31 nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Theo đó, nghị định mới bổ sung, sửa đổi nhiều quy định cấm trong điều 6 của nghị định ban hành năm 2012. Đối với tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu: “Mục d” ngoài nội dung cũ có thêm quy định cấm “công bố, sử dụng danh hiệu đạt được tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu do tham dự trái phép mà có”. Trong phần này cũng có thêm nội dung cấm “biểu diễn, tổ chức biểu diễn mà không có giấy phép, thẻ hành nghề”.

Quy định đối với tổ chức, cá nhân lưu hành, kinh doanh bản ghi âm ghi hình ca múa nhạc, sân khấu có thêm điều cấm “thu âm, thu hình các chương trình, tiết mục có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam”.

Cũng trong điều 6 về các hành vi cấm, thay vì chỉ cấm “phổ biến tác phẩm nghệ thuật có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc”, nghị định sửa đổi quy định chi tiết hơn về cấm: “Phổ biến, lưu hành hình ảnh cá nhân, nội dung bản ghi âm ghi hình, chương trình tiết mục biểu diễn và thực hiện các hành vi có nội dung, hình thức không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam trên mạng viễn thông”.

Về trách nhiệm của người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thí sinh thi người đẹp, người mẫu nghị định được bổ sung thêm khoản c: Giữ gìn đạo đức, hình ảnh và danh hiệu của người đạt giải phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam và quy định của pháp luật.

Liên quan nội dung cấp phép và hiệu lực của giấy phép có nhiều nội dung bổ sung chi tiết trong đó đáng chú ý: Giấy phép mời nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước biểu diễn do Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp có thời hạn tối đa 6 tháng. Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp hạn chế về địa điểm biểu diễn quy định trong giấy phép.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng