VTV phát triển nhiều kênh truyền hình mới

Trong giai đoạn 2006 - 2010 Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng chương trình quốc gia 168,5 giờ/ngày trên 8 kênh và đến năm 2010 tự sản xuất 80% tổng thời lượng chương trình phát sóng.

Quy hoạch phát triển Đài truyền hình Việt Nam đến năm 2010, được Thủ tướng thông qua ngày 8/8, nêu rõ ngoài 5 kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 (dành cho người Việt ở nước ngoài) và VTV5 (kênh tiếng dân tộc có phụ đề tiếng Việt), Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát triển thêm 3 kênh là kênh thể thao VTV6, kênh thanh thiếu niên và dạy học trên truyền hình VTV7 và kênh tiếng Anh VTV8.

Các Trung tâm truyền hình Việt Nam tại các khu vực tập trung phản ánh về các vấn đề của các địa phương theo định hướng chung của Đài với thời lượng từ 8 - 18 giờ/ngày, phủ sóng 100% dân số cả nước, ổn định chất lượng ngày và đêm. Đài truyền hình Việt Nam sẽ tăng cường thông tin đối ngoại, đảm bảo hội nhập thông tin khu vực và quốc tế.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu 100% các chương trình truyền hình được sản xuất bằng công nghệ số.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá