400 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Mậu Tài

TP - Sáng 18/12, Viện Sử học, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám tổ chức lễ kỷ niệm 400 năm ngày sinh danh nhân lịch sử văn hóa, Tể tướng, tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài.

PGT.TS Nguyễn Thành Nam, Trưởng BQL tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa Tể tướng Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài, nhấn mạnh, cụ Nguyễn Mậu Tài là tấm gương bảo vệ pháp luật, được Chúa Trịnh Căn ban cho năm chữ “Kỳ cựu trấn nhã tục” tức tuổi già làm quan đã lâu, làm gương cho kẻ nhã người tục. 

Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài sinh năm 1616, người làng Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, trải qua hơn 40 năm làm quan, qua năm đời vua Lê, ba đời Chúa Trịnh, kể từ khi đỗ tiến sĩ năm 30 tuổi với nhiều vị trí như Đô Ngự sử, Hữu, Tả Thị lang,Thượng thư, Tể tướng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng