Bài 1: Những suy nghĩ rời, khởi đi từ một bài thơ

Anh Cao Việt Dũng hỏi tôi: anh có biết Lưu Quang Vũ không? Anh nghĩ gì về thơ Lưu Quang Vũ?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá