Bên hang Pác Bó

TP - Hang Pác Bó bị tổn hại năm 1979. Năm nay, sau 30 năm đã có hang phục chế. Trông khéo nhưng vẫn lộ đường nét nhân tạo.

May mắn và tuyệt vời là suối nguồn Cốc Bó vẫn y nguyên. Dòng Khuổi Nặm mang tên Lênin, vẫn cuồn cuộn chảy ra dòng nước mát. Lúa vẫn trĩu bông, dân làng Pác Bó sống bên dòng suối vẫn hiền và thật như ngày Bác về.

Cội nguồn Cốc Bó, Pác Nặm, ý chí và niềm tin cách mạng của Người, còn  nguyên đó và sẽ theo mãi cùng cuộc sống nhân dân. Đó là cái nhân cốt bền vững muôn đời cho đất nước, cho dân tộc ngàn năm. 

Suối Lênin - dòng Khuổi Nặm
 

Hang mới phục chế

Làng Pác Bó còn nghèo, nhưng người dân vẫn trung hậu như khi Bác về

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá