Đại tướng của nhân dân

TP - Trưa ngày 7 tháng 10 năm 2013, anh Đỗ Quý Doãn đọc cho nghe bài thơ “Đại tướng của nhân dân” mà anh vừa viết.

Đại tướng của nhân dân

> Người dân bật khóc trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
> Hình ảnh xúc động trong ngày viếng Đại tướng

Chiều hôm đó đi trên phố Hoàng Diệu lặng ngắm dòng người kính cẩn vào ngôi nhà số 30 tưởng niệm Đại tướng, nghe ngân lên lời thơ “Đại tướng của nhân dân”.

Tối mồng 7, đến nhà anh Nguyễn Khoa Điềm, đón nhận tập thơ anh tặng. Mở tập thơ, “Nguyễn Khoa Điềm thơ tuyển” đúng trang 152, như sự linh ứng là những câu thơ trong bài thơ “Đất nước”:

Hãy ngã vào tay nhân dân, hỡi sắc vàng của nắng

Hỡi hương thơm của nồng nặm mồ hôi

Hãy ngã vào nhân dân, đừng vãi đừng rơi

Đừng do dự, đừng hoài nghi nữa

Hãy yêu nhân dân và nghe người nhắn nhủ

Hãy tìm sức mạnh mình trên cơ thể nhân dân

Nhân dân bao giờ cũng công bằng.

Bà hàng nước bến Đò Rừng giúp quân dân nhà Trần chống giặc ngoại xâm, nhân dân lập đền thờ ghi nhớ công ơn.

Người phụ nữ giữ kho quân lương chí công vô tư được nhân dân lập đền thờ tôn bà là chúa là vua.

Đấy chính là nhân nghĩa Việt Nam ta. 8/10/2013

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Cùng chủ đề

Mới - Nóng