Đề nghị công nhận Ví, dặm Nghệ Tĩnh là di sản thế giới

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký hồ sơ “Dân ca Ví, dặm Nghệ Tĩnh” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đề nghị công nhận Ví, dặm Nghệ Tĩnh là di sản thế giới

> Cưỡi voi giữa miền đất di sản thế giới
> Thương hiệu du lịch của Nghệ An

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ tới UNESCO trước ngày 2/4/2013.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng