Đề nghị xét tặng giải thưởng cho Thuận Yến, Thu Bồn và 33 tác giả

TPO - Thủ tướng Chính phủ có tờ trình ngày 12/4 về việc đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho 35 tác giả.

Nhà thơ Thu Bồn có tên trong tờ trình mới xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh
Nhà thơ Thu Bồn có tên trong tờ trình mới xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh
Sau một loạt kiến nghị và ý kiến dư luận về đợt xét tặng này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016- đề nghị bổ sung tại các Tờ trình số 48 ngày 03/3/2017, số 49 ngày 03/3/2017, số 55 ngày 16/ 3/2017, số 56 ngày 16/3/2017. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng có đề nghị tại Tờ trình số 517 ngày 31/3/2017.
Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật cho bảy tác giả bao gồm Ninh Viết Giao, Tạ Quang Bạo, Trần Bảng, Đoàn Hữu Công (Thuận Yến), Lương Nghĩa Dũng, Đinh Ngọc Liên, Hà Đức Trọng (Thu Bồn).
Danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước cho 28 tác giả trong đó có: Vũ Quốc Ái (Lê Lam), Cổ Tấn Long Châu, Nguyễn Hữu Cấy, Bửu Chỉ, Cao Việt Bách, Nguyễn Bích, Trần Viết Bính (Trần Việt), Trần Lâm Biền (Trần Lâm, Tuệ Lâm), Nguyễn Thành Đại (Từ Lương), Hoàng Quốc Hải, Trần Hoàng Hải, Đỗ Văn Thuận (Hồng Diệu).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng