Giới thiệu 14 ấn phẩm kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Bác Hồ

TPO - Ngày 11/5/2010, tại Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia và Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ công bố các ấn phẩm kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các ấn phẩm kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, 14 ấn phẩm (trong số 45 ấn phẩm mới xuất bản nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã được công bố, giới thiệu tới đông đảo độc giả.

Đại diện NXB Chính trị quốc gia cho biết, 45 ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh do NXB Chính trị Quốc gia xuất bản dịp này, trong đó có 14 ấn phẩm đặc sắc được công bố tại buổi họp báo, nhằm cung cấp cho đông đảo độc giả những tư liệu tham khảo có giá trị trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đây cũng là những tài liệu tham khảo có giá trị thiết thực phục vụ triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 với chủ đề: học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Tác giả những cuốn sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi Lễ công bố, giới thiệu sách. Ảnh : PV

Danh mục 14 ấn phẩm đặc sắc kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

1. Hồ Chí Minh – Vĩ đại một con người
 GS.NGND.AHLĐ. Trần Văn Giàu biên soạn: Bằng lối viết sắc sảo, khúc triết, mang tính khái quát mà ngôn từ vẫn chân thành, giản dị, tác giả đã trình bày một hệ thống về cuộc đời huyền thoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua những tác phẩm của ông, người đọc hiểu rõ hơn lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cảm nhận rõ hơn những cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam.

2. Bí quyết thành công Hồ Chí Minh
Do GS.TS. Phùng Hữu Phú biên soạn là tập hợp các nghiên cứu của tác giả về tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhiều vấn đề then chốt: nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng cầm quyền, giai cấp công nhân, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội,.. Cuốn sách giúp độc giả tìm hiểu sâu hơn, toàn diện hơn những tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng con người, về tấm gương đạo đức của Người và những nguyên tắc trong công tác lãnh đạo.

3. Hồ Chí Minh – Tiểu sử
Tác giả: GS. Song Thành. Tác phẩm đã phản ánh tương đối đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một "cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổi hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ", làm sáng tỏ những đóng góp to lớn đầy sáng tạo của Người đối với dân tộc và thời đại.

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ngày này năm xưa (Tập 1)
Do nhà sử học Dương Trung Quốc biên soạn lại tập trung phản ánh các sự kiện, các công việc thường ngày của Bác "ngày này năm xưa". Đây cũng là cách tiếp cận mới để mỗi ngà trong năm chúng ta nhớ đến Người và cùng ôn lại lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những bài học sâu sắc còn nguyên giá trị.  

5. Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
PGS.TS. Vũ Đình Hòe, PGS.TS. Bùi Đình Phong (đồng Chủ biên).  Cuốn sách tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc là cơ sở lý luận cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

6. Nhân cách Hồ Chí Minh.
Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng. Cuốn sách tập tủng phản ánh những vấn đề thuộc về nhân cách Hồ Chí Minh, tầm ảnh hưởng của nhân cách Hồ Chí Minh đối với cuộc sống đầy sôi động hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới; góp phần làm sáng tỏ chiều sâu giá trị, vẻ đẹp con người Hồ Chí Minh.

7. Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh vì hoa bình và tiến bộ của nhân loại
Tác giả: PGS.TS Lê Văn Tích (Chủ biên). Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đén những cống hiến của Hồ Chí Minh đối với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ nhân loại, như tư tưởng về một nền hòa bình chân chính, về quan hệ hòa bình hữu nghị bền vững giữa các dân tộc.

8. Hồ Chí Minh – Đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài do PGS.TS. Đức Vượng biên soạn phản ánh những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ và trình bày hệ thống quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, có giá trị thực tiễn to lớn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

9. Hồ Chí Minnh – Con người của sự sống
Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng. Cuốn sách đã phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người đặc biệt trong lịch sử hiện đại Việt Nam và lịch sử thế giới, Người đã để lại nhiều dấu ấn tích cực, quan trọng trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam.

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng
PGS.TS. Lê Văn Yên đã tập hợp nhiều tư liệu quý, trình bày ngắn gọn, súc tích những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các Đại hội Đảng mà Người tham dự. Cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu, học tập có ý nghĩa và giá trị đối với cán bộ, đảng viên, nhất là trong bối cảnh hiện nay đang diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiếp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

11. Sự tương đồng và khác biệt về quan điểm cách mạng Việt Nam, giữa Hồ Chí Minh với Quốc tế Cộng sản và Đảng cộng sản Đông Dương những năm 1930-1941.
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Khánh Bật (Chủ biên). Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích cơ sở và nội dung của những điểm tương đồng và khác biệt về quan điểm cách mạng Việt Nam giữa Hồ Chí Minh với Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1930-1941.

12. Chiến sĩ quốc tế Hồ Chí Minh – Hoạt động thực tiễn và lý luận cách mạng. Tác giả: GS.TS.NGND. Phan Ngọc Liên. Cuốn sách là kết quả của sự tích lũy nhiều nguồn tài liệu có giá trị trong và ngoài nước, suy ngẫm và nghiên cứu một cách sâu sắc về quá trình hoạt động quốc tế của Hồ Chí Minh, tư  tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề quốc tế.

13. Phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Do TS. Hoàng Anh chủ biên, tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

14. DVD. Ký sự hành trình theo chân Bác.
Tác giả: Hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 2 đia DVD bao gồm 89 tập đã tái hiện một cách thân thực và sinh động về quá trình hoạt động cách mạng của Người từ buổi đầu ra đi tìm đường cứu nước đến khi giữ cương vị là người lãnh đạo đất nước. Bộ phim giới thiệu những địa danh mà Người đã đến trong quá trình hình thành con đường cứu nước và những hoạt động khi trở thành Chủ tịch nướ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá