Hành trình mở cõi

TP - Hành trình mở cõi là chương trình lễ hội lớn, một điểm nhấn của Festival Huế 2010. Kết cấu nội dung chương trình dựa theo tiến trình lịch sử mở đất và mở nước, cụ thể là diễn tiến công cuộc mở cõi về phương Nam.

Kỳ Đài và Hộ Thành Hào, không gian nghệ thuật của lễ hội Hành trình mở cõi
Kỳ Đài và Hộ Thành Hào, không gian nghệ thuật của lễ hội Hành trình mở cõi

Kỳ Đài và Hộ Thành Hào, không gian nghệ thuật của lễ hội Hành trình mở cõi
Kỳ Đài và Hộ Thành Hào, không gian nghệ thuật của lễ hội Hành trình mở cõi.

 

Các sự kiện trên tập trung vào chương một của lễ hội - Diễn tiến mở cõi. Chương hai: Thống nhất non sông với hai sự kiện lớn. Năm 1788 Vua Quang Trung chọn Huế làm kinh đô, lập đàn Nam Giao ở núi Bân tổ chức lễ đăng quang để có chính danh tiến quân ra Bắc đại phá quân Thanh. Năm 1802 Vua Gia Long thống nhất đất nước, tiếp tục chọn Huế làm kinh đô, đặt Quốc hiệu là Việt Nam.

Chương ba: Đất nước trọn niềm vui, cũng với hai sự kiện lớn. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam bước sang kỷ nguyên văn hoá mới - kỷ nguyên văn hoá Hồ Chí Minh. Tiếp đó là sự kiện ngày 30-4-1975 miền Nam giải phóng, đất nước hòa bình, thống nhất, hội nhập và phát triển.

Hành trình mở cõi là thiên lịch sử 700 năm được sân khấu hóa với nhiều loại hình nghệ thuật diễn xướng; có sự hỗ trợ của kỹ thuật hiện đại nhiều đoạn phim tư liệu lịch sử, các hoa văn, họa tiết trang trí, thắng tích, địa danh lịch sử, Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ… được chiếu trên tường thành cổ. Không gian nghệ thuật của lễ hội trải dài theo tường thành và Hộ Thành Hào ở hai bên Kỳ Đài.

Các sự kiện khi tái hiện được kết hợp giữa mở đất và mở nước, giữa chính trị và văn hóa để khẳng định tiền nhân đã xác lập chủ quyền lãnh thổ dựa trên cơ sở có đầy đủ các yếu tố lịch sử, địa lý, pháp lý, văn hoá. Đặc biệt là tình cảm, là tâm thức luôn luôn hướng về cội nguồn của những lớp người Việt “nước non ngàn dặm ra đi”:

Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá