Sự kiện: Vấn đề quan tâm

Bộ VHTT tiếp tục đề nghị:

Không xây khách sạn ở đồi Vọng Cảnh

Bộ VHTT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo tỉnh TT-Huế: Chủ động dừng việc xây KS tại đồi Vọng Cảnh, lựa chọn khu vực khác thích hợp hơn để xây dựng. Ngày mai(5/4), HĐND TT-Huế sẽ họp xem xét vụ việc này.

Tiếp theo CV số 656 (ngày 7-3-2005), ngày 1/4/2005 Bộ VHTT tiếp tục gửi CV số 1089/VHTT-DSVH báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án xây dựng khu Life Resort trên đồi Vọng Cảnh (Huế).

Nội dung CV khẳng định: UBND tỉnh TT-Huế cho phép xây dựng KS ở khu đồi Vọng Cảnh mà chưa có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về VHTT là trái với Luật Di sản văn hoá.

Việc xây dựng KS ở đây cũng trái với quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo các DSVH và môi trường cảnh quan khu vực Tây Nam TP Huế đã được UBND tỉnh TT-Huế phê duyệt. Gần đây tổ chức UNESCO tại VN cũng rất quan tâm tìm hiểu chủ trương bảo tồn DSVH Cố đô Huế; quan tâm tìm hiểu chủ trương giải quyết dự án khu du lịch Life Resort bên đồi Vọng Cảnh.

Bộ VHTT thấy rằng, tỉnh TT-Huế cần chủ động dừng dự án, tránh gây hiểu nhầm trong công luận là chúng ta bị sức ép của tổ chức UNESCO mới dừng dự án.

Sau khi thu thập ý kiến từ nhiều cơ quan chức năng, từ nhiều kênh thông tin, Bộ VHTT đã đề nghị tỉnh TT-Huế lựa chọn một khu vực khác thích hợp hơn, đáp ứng được yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị DSVH với phát triển du lịch, kinh tế của địa phương.

Đồng thời, Bộ VHTT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo tỉnh TT-Huế: Chủ động dừng việc xây KS tại đồi Vọng Cảnh, lựa chọn khu vực khác thích hợp hơn để xây dựng khu Life Resort.

Tiến hành xây dựng hồ sơ khoa học về cảnh quan đôi bờ sông Hương theo khuyến nghị của UNESCO trong đó chú ý xây dựng dự án bảo tồn và phát huy cảnh quan khu vực này để Thủ tướng Chính phủ xem xét trình UNESCO đưa vào danh mục DSVH thế giới.

Xúc tiến xây dựng dự án bảo vệ và tôn tạo cảnh quan đồi Vọng Cảnh theo ý tưởng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ VHTT và các Bộ ngành liên quan.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá