Mộ phần của chữ

TP - Nhiều chữ dùng sai, đã được các nhà chuyên môn nhắc nhở nhiều, nhưng cái sai dường như càng ngày càng lan rộng. Đề cập đến. Thừa chữ đến. Tiếp cận vào.

Thừa chữ vàoTựa đề của tác phẩm. Phát triển lên thành: Thư viện chúng tôi đã bổ sung nhiều tựa sách mới, ý là nhiều cuốn sách mới. Không phải, chữ tựa không có nghĩa ấy, trừ phi bây giờ bị dùng phổ biến, rồi từ điển phải ngậm ngùi thỏa hiệp mà đưa vào. 

Tên sách thì gọi là tên sách, việc gì phải tựa cho sai. Tiêu đề, nhan đề của cuốn sách, của bộ phim, của vở kịch, của bài hát, nghe ổn và đúng, tại sao phải gọi chệch sang là tựa nhỉ. Tựa (lời tựa) chỉ là bài viết ở đầu sách để nói một số điều về cuốn sách ấy. 

Chữ cứu cánh vốn có nghĩa là kết quả, kết cuộc, cuối cùng, bây giờ thường xuyên bị dùng thay cho chữ cứu tinh, cứu vớt, cứu giúp. Chữ yếu điểm nghĩa là điểm trọng yếu, điểm quan trọng, vẫn bị dùng theo nghĩa điểm yếu, nhược điểm. 

Chữ hỗ trợ là chỉ sự giúp đỡ lẫn nhau giữa nhiều đối tượng. Một bên giúp một bên thì không thể gọi là hỗ trợ. Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ. Chưa chính xác. Quỹ này đã hỗ trợ việc xóa đói giảm nghèo ở các nước trong khu vực. Chưa chính xác, quỹ này đã giúp các nước ấy chứ các nước có giúp lại gì cho quỹ đâu.

Đi thăm thú và nhìn ngắm thì gọi là tham quan. Nhiều người cứ viết và nói là thăm quan. Chắc là thấy có chữ thăm trong ấy. 

Chữ mộ phần là để chỉ một phần đất đặt trước cho một người đang sống, sau này nếu quy tiên thì có sẵn đất đấy mà mai táng. Nhưng vẫn có người hiểu mộ phần là phần mộ của người đã chết: đây là mộ phần của cụ ba đời nhà tôi. 

Đến thế chắc cũng phải ngậm ngùi mà rằng, câu này là mộ phần của ngôn ngữ tiếng Việt nhà tôi. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng