Mời các bạn đặt mua các ấn phẩm của Tiền phong quý II năm 2007

TPO - Các cơ sở bưu điện và đại lý sách báo trong cả nước đang nhận đặt mua báo chí quý II/2007. Quý II/2007, báo Tiền Phong sẽ phát hành các ấn phẩm sau:

1. Tiền Phong thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật (Tuần phát hành 7 kì): Tổng số phát hành 91 kì, trong đó:

Một quý: 91 kì x 1.900 đ= 172.900 đ

2. Tiền Phong cuối tuần, phát hành vào thứ 5 hàng tuần (tuần phát hành 1 kì):

Một quý: 13 kì x 2.300 đ = 29.900 đ

3. Tiền Phong cuối tháng (tháng phát hành 1 kì):

Một quý: 3 kì x 9.500 đ = 28.500 đ

4. Tri thức Trẻ (tháng phát hành 3 kì):

Một quý: 9 kì x 4.500 đ = 40.500 đ

5. Người đẹp Việt Nam (tháng phát hành 2 kì):

Một quý 6 kì x 10.000 đ = 60.000 đ.

6. Mỹ phẩm (tháng phát hành 2 kì):

Một quý: 6 kì x 10.500 đ = 63.000 đ

Tùy theo sở thích và khả năng kinh tế mà bạn có thể đặt mua một hay nhiều ấn phẩm Tiền Phong phát hành.

Nếu độc giả đặt mua dài hạn tất cả các ấn phẩm trong quý II/2007 thì tổng số tiền sẽ là 394.800 đ (Ba trăm chín tư ngàn tám trăm đồng).

Kính mời bạn đọc đến đặt mua các ấn phẩm báo Tiền Phong phát hành tại cơ sở bưu điện và các đại lí sách báo.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng