Một số loại hình nghệ thuật đã đánh mất khán giả

Những năm gần đây, số lượng tác phẩm nghệ thuật, công trình văn hoá có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, nhất là tác phẩm đỉnh cao không nhiều. Đặc biệt “một số loại hình nghệ thuật của các đơn vị Nhà nước đã bị đánh mất khán giả!”.

Trong 2 ngày 7-8/3 tại Hà Nội, Bộ VHTT tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2005. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban TTVHTW; Phạm Gia Khiêm-ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm nhấn mạnh văn hoá ngày càng phát huy vai trò là động lực thúc đẩy KT-XH. Không những được củng cố, bảo vệ bản chất tiên tiến của một nền văn hoá giàu bản sắc dân tộc, văn hoá VN còn tiếp thu chọn lọc và làm giàu thêm những giá trị hiện đại.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm cũng đánh giá nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, chưa thấy hết vai trò của văn hoá đối với sự phát triển bền vững KT-XH, chưa gắn kết một cách hữu cơ giữa mục tiêu phát triển văn hoá với phát triển KT-XH.

Hàng loạt hiện tượng tiêu cực trong đời sống văn hoá được Hội nghị mổ xẻ như tình trạng lai căng, sùng ngoại, coi thường giá trị văn hoá và thuần phong mỹ tục của dân tộc ở một bộ phận xã hội thể hiện trong những chương trình biểu diễn với lối hát, lối diễn, ca từ, phong cách xa lạ...

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm nêu rõ: “Chủ nghĩa thực dụng lôi cuốn không ít người đề cao thói hưởng thụ, biến toàn bộ mục tiêu văn hoá tốt đẹp, các giá trị tinh thần nhân loại thành phương tiện kiếm tiền...Vì mục đích kiếm tiền mà nảy sinh các hiện tượng gian lận, dối trá trong hoạt động biểu diễn, thông tin giật gân, câu khách, làm lộ bí mật quốc gia...”

Đằng sau những con số khá lạc quan về thành tựu trong xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, nhiều nơi vùng sâu vùng xa chưa có các thiết chế văn hoá cần thiết, đời sống văn hoá còn rất nghèo nàn.

Theo đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, điểm lại những năm gần đây, số lượng tác phẩm nghệ thuật, công trình văn hoá có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, nhất là tác phẩm đỉnh cao không nhiều. Đặc biệt “một số loại hình nghệ thuật của các đơn vị Nhà nước đã bị đánh mất khán giả!”.

Trưởng Ban TTVHTW Nguyễn Khoa Điềm lưu ý một số việc đối với ngành  VHTT  trong năm 2005: nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ VHTT các cấp; tập trung xây dựng con người theo 5 đức tính đã đề ra trong NQ TW5 (khoá VIII) nhằm tạo con người VN có đủ tài đức...; tiếp tục củng cố kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chú trọng đầu tư nâng cao số lượng, chất lượng tác phẩm VHNT; bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị di sản văn hoá dân tộc... 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá