Mười từ... gặp gỡ!

TPO - "Thuần hoá, la bàn, cởi mở, cuộc bàn cãi, cầu nối, thần rễ cây, sự tế nhị, ngỗi vào bàn, anh chị, khuôn mặt" - là những từ sẽ được đặt trong triển lãm truyện tranh có chủ đề "Mười từ để gặp gỡ".

Chương trình được giới thiệu trong khuôn khổ Tuần lễ tiếng Pháp. "Mười từ để gặp gỡ" bắt đầu từ ngày 17 đến ngày 23/3/2008, tại L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

"Mười từ để gặp gỡ" là kết quả của cuộc gặp gỡ Pháp ngữ giữa các giáo viên, sinh viên và học sinh Việt Nam, thông qua một cuộc thi quốc gia do Văn phòng Hợp tác Ngôn ngữ và Giáo dục tổ chức, họ đã biết làm tăng giá trị tài năng sáng tạo của mình.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng