Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Di sản Văn hóa:

Sẽ có danh hiệu Nghệ nhân nhân dân

TP - Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú và chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân có thể thành hiện thực với việc Bộ VH-TT&DL hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa (gọi tắt là Luật).

Dự thảo sẽ được công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Trong bài Danh hiệu cho các nghệ nhân - Tại sao chưa?, báo Tiền Phong đặt vấn đề “tôn vinh bằng tinh thần và vật chất cụ thể cho các nghệ nhân trong một kế hoạch dài hơi”, và phải tôn vinh ở tầm Nhà nước.

Các danh hiệu đi kèm có thể là nghệ nhân xuất sắc/ưu tú, nghệ nhân vàng/bạc, di sản cấp 1/cấp 2, di sản sống quốc gia, báu vật quốc gia…

Từng có danh hiệu nghệ nhân dân gian do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam vinh danh. Còn nhìn ra nước ngoài, như Mỹ tôn vinh bằng danh hiệu di sản quốc gia, di sản bang…

Nhiều điểm trong dự thảo trùng với ý kiến của báo Tiền Phong. Cụ thể, ở Mục 4 Điều 1 của Luật viết: “Nhà nước tôn vinh và có chính sách đãi ngộ với nghệ nhân, nghệ nhân có tài năng xuất sắc, nắm giữ và có công bảo vệ, phổ biến, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể”.

Cũng theo dự thảo, sẽ có danh hiệu cho các nghệ nhân, theo đó “Danh hiệu nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú được quy định tại Điều 65 Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Số 47/2005/QH11 được áp dụng để xét phong tặng đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này”.

Bên cạnh đó, Luật cũng khẳng định: “Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể”.

Dự thảo Luật sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 5/2009.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá