Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo được bầu là Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

TP - Tại Đại hội Đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2017-2022, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo được bầu làm Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV. Các Phó Chủ tịch: Lê Hoàng, Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên, Hoàng Phong Hà.

Dự Đại hội, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng trong thời đại toàn cầu hóa và thời đại internet, sách và ngành xuất bản vẫn không mất đi giá trị truyền thống văn hóa lâu đời. Ông đánh giá những năm gần đây hoạt động xuất bản có nhiều phát triển. Hội Xuất bản đã đóng góp sự phát triển vị thế của ngành, của nền văn hóa đọc phong phú và đa dạng.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhiệm kỳ mới như nâng cao văn hóa đọc; xây dựng đề án Giải thưởng Sách Quốc gia; phát triển hội viên.

BCH khóa mới cũng nêu một số phương hướng nhiệm vụ sắp tới như tiếp tục nâng cao chất lượng, hoạt động tư vấn phản biện xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng hội viên, phát huy vai trò tổ chức hội trong xây dựng văn hóa đọc.

Bên cạnh đó là nhiệm vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, cơ chế và quy trình thực hiện đề án Giải thưởng Sách Quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng, tổ chức Ngày sách Việt Nam thiết thực và hiệu quả hơn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng