TT - Huế: Có thể phục hồi điện Cần Chánh

TP - Điện Cần Chánh là nơi các Vua nhà Nguyễn thường triều. Đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và quan trọng nhất Hoàng thành Huế. Tiếc thay, ngôi điện đã bị hư hỏng hoàn toàn vào năm 1947 trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Hiện chỉ còn nền móng và một số ảnh tư liệu.

Từ năm 1994, Đại học Waseda (Nhật Bản) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện nhiều dự án khảo sát, nghiên cứu, trùng tu toàn phần và từng phần một số công trình kiến trúc thuộc quần thể di tích Huế.

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về dự án tái thiết điện Cần Chánh được tổ chức tại Huế và Hà Nội năm 1998.

Hiện, công tác nghiên cứu xây dựng dữ liệu khoa học cho việc phục hồi điện Cần Chánh được hoàn tất. Kết quả sẽ được trình bày trong hội thảo quốc tế về nghiên cứu bảo tồn di tích Huế và dự án phục nguyên điện Cần Chánh - tổ chức ngày 13/8/2009, tại Duyệt Thị Đường.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá