Văn học - nghệ thuật với hiện thực đất nước

TP - Ngày 12-7, hội thảo khoa học toàn quốc Văn học - Nghệ thuật (VH - NT) phản ánh hiện thực đất nước hôm nay do Hội đồng Lý luận, Phê bình VH - NT T.Ư tổ chức khai mạc tại TP Đà Lạt. Đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhận định đây là hội thảo có ý nghĩa quan trọng và tính thời sự sâu sắc cả trong giai đoạn hiện nay và thời gian sắp tới.

Hiện thực đất nước có tiêu cực, cái xấu nhưng cái đẹp, cái mới đang chiếm vị trí chủ đạo. Những người làm công việc sáng tạo như các văn nghệ sĩ cần đồng hành với cuộc sống để có thể am hiểu một cách sâu sắc, phản ánh, lý giải xác đúng hiện thực, qua đó góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Hội thảo đã tập hợp gần 60 bản tham luận của các nhà khoa học, lý luận, phê bình, những người sáng tác VH - NT trong cả nước nhằm lý giải các xu hướng vận động và biến đổi của hiện thực đất nước hôm nay với tư cách là đối tượng của nghệ thuật; lý giải các hiện tượng, các khuynh hướng đang diễn ra trong sáng tác và lý luận, phê bình; đề xuất những yêu cầu, luận điểm, giải pháp về mặt lý luận.

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá