10 cây cầu vượt làm thay đổi diện mạo Hà Nội

Video
10 cây cầu vượt bằng thép được xây dựng ở các nút giao trọng điểm đã giúp cho Thủ đô mang một diện mạo mới về đô thị lẫn giao thông.

VIDEO MỚI NHẤT