10 km theo dấu nghi phạm cõng bao tải ma túy từ Lào vào VN

Video
Với việc thu được 48.000 viên ma túy, đây là vụ vận chuyển heroin xuyên quốc gia lớn nhất từ đầu năm đến nay trên tuyến biên giới Việt - Lào