10 ngày ngập trong biển nước của người dân ngoại thành Hà Nội

Video
Cách trung tâm thủ đô khoảng 30 km, người dân ở huyện Chương Mỹ và Quốc Oai đang sống chung nước ngập sâu, hàng nghìn người đã phải sơ tán.

VIDEO MỚI NHẤT