100.000 USD có thể đầu tư vào đâu ở Đông Nam Á?

Video
Nhà đầu tư với 100.000 USD có không ít cơ hội và lựa chọn để đầu tư ở Đông Nam Á cũng như tại Việt Nam.