12.000 lồng tôm hùm trên vịnh Vân Phong tan hoang sau bão Damrey

Video
Hơn chục nghìn lồng bè nuôi tôm hùm trên vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị sóng đánh hư hỏng, trôi dạt, không còn một con.