120.000 lít hóa chất tẩy độc nhà kho Rạng Đông

Video
Lực lượng Binh chủng Hoá học đã dùng 120.000 lít hóa chất để tiêu tẩy sạch lượng thủy ngân phát tán ra ngoài sau vụ cháy Công ty Rạng Đông.