15 tuổi được dùng thẻ tín dụng không cần tài sản bảo đảm

Video
Thông tư 26 của Ngân hàng Nhà nước người từ đủ 15 tuổi chưa đủ 18 tuổi được sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước mà không cần tài sản bảo đảm.

VIDEO MỚI NHẤT