2 đồng nghiệp khai được bác sỹ Lương chỉ đạo ra y lệnh lọc máu

Video
Bác sĩ Linh và bác sĩ Huyền - hai đồng nghiệp tại đơn nguyên thận nhân tạo BVĐK Hòa Bình đều khai rằng được bác sĩ Hoàng Công Lương chỉ đạo ra y lệnh lọc máu cho bệnh nhân.