2 kịch bản tự hủy của vũ trụ và cái kết thảm khốc

Video
Các nhà khoa học dự đoán về 2 kịch bản mà vũ trụ có thể kết thúc. Theo đó, trạng thái cuối cùng của vũ trụ được cho là chỉ còn sự yên lặng, không còn ánh sáng.
Xem thêm