2 ông Tây và ngàn bạn trẻ đi bộ nhặt rác ở Hà Nội

Video
Ngày 15/9, 2 người nước ngoài cùng gần 1000 bạn trẻ tham gia chiến dịch dọn rác thải, làm sạch môi trường trên 5 địa điểm ở Hà Nội. Let's Do It World - Là một chiến dịch phi lợi nhuận và hướng đến cộng đồng được công nhận bởi Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP, hiện đang có mặt ở 150 quốc gia trên thế giới.

VIDEO MỚI NHẤT