2.200 ha lúa ở Nghệ An sắp chết khô do nắng hạn

Video
Nắng nóng kéo dài, mực nước sông hồ thấp khiến nhiều cánh đồng lúa ở Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc... trắng xóa như sa mạc.