330 bài thi ở Hà Giang đã được sửa điểm như thế nào?

Video
Kết quả thẩm định điểm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang cho thấy có 114 thí sinh với 330 bài thi có điểm công bố chênh hơn từ 1 đến 8 điểm so với điểm thẩm định.