370 người Việt từ Trung Quốc trở về được cách ly thế nào?

Video
Cuộc sống bên trong khu cách ly của hơn 370 người Việt từ Trung Quốc trở về tại Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn.