4 cam kết của TP HCM khi thực hiện cơ chế đặc thù

Video
Đóng góp 22% GDP của cả nước, năng suất lao động gấp 2,9 lần mức bình quân chung... là những cam kết của TP HCM khi có cơ chế đặc thù.

VIDEO MỚI NHẤT