4 cam kết của TP HCM khi thực hiện cơ chế đặc thù

Video
Đóng góp 22% GDP của cả nước, năng suất lao động gấp 2,9 lần mức bình quân chung... là những cam kết của TP HCM khi có cơ chế đặc thù.