4 cơ sở sử dụng lưu huỳnh chế biến sắn

Video
Chi cục quản lý thị trường xử phạt gần 140 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với 4 cơ sở sử dụng lưu huỳnh làm sạch sắn.