4 công trình giao thông lớn sẽ hoàn thành năm nay

Video
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cầu Vàm Cống... là các dự án đang được đốc thúc tiến độ để hoàn thành trong năm 2019
Xem thêm