4 tài khoản cung cấp thông tin COVID-19 chính thống

Video
Diễn biến dịch bệnh, địa chỉ cơ sở y tế, biện pháp phòng ngừa… luôn được cập nhật qua các kênh Zalo này.